.

DJ Hitachi – Hey You, Oh Yeah

DJ Hitachi e Kink. DJ Hitachi е Kanz. DJ Hitachi е Kei. И Qaseo е DJ Hitachi. Понякога поотделно, понякога заедно. За някои това е стара новина, за други все още ще се води изненада, така че за вторите – изненада!

Най-новото бенгърче от тях е Hey You, Oh Yeah и с него изпратиха януари.

последни