.

Shigeto – Pulse

Intermission, последното EP на Zachary Shigeto Saginaw, излезе в края на миналата година. Сега пилотното парче от него, Pulse, се появи с видеоклип, дело на Matthias Brown aka Traceloops.

В последните години gif-овете на Traceloops често обикалят фийдовете ни и е сигурно, че сте ги виждали. Техниката, която използва за тях е ротоскопиране – снимане на ръчнорисувани илюстрации една по една. По този начин прави и хипнотичното видео за Pulse.

Видеото е първото от серията GhostlyInterstitial. А какво е GhostlyInterstitial? Нямам идея. Сигурно скоро ще разберем.

подобни

последни