.

Liars – No.1 Against The Rush

Видеоклиповете със серийни убиици започват да се изтъркват, но парчето е добро.

То е от новия албум на нюйоркската банда, който носи името WIXIW, което пък се произнася „wish you“.

последни