.

Garden City Movement – Move On

Явно е неизбежно да гледаме как някакви младежи се натискат в новите видеоклипове. И за да има баланс, в този вместо момиче и момче се натискат две момичета. Звучи ми справедливо.

последни