.

Europa Europa & The Knife – För alla namn vi inte får använda

europa europa

Europa Europa е проект на шведската арт група Flu, който е насочен към имиграционната политика на Швеция и ЕС и набляга върху нарушенията на човешките права от страната и съюза като цяло. För alla namn vi inte får använda е посветена на бежанците – „тя е за всички онези стотици хиляди хора, които преодоляват охранителни камери, бурни води, бодлива тел, насилие и политическа съпротива, за да пресекат вътрешните и външните граници на Европа.“ До колкото Google Translate ми помага да си преведа заглавието на песента, то означава – За всички имена, които не можем да изброим.

По-рано през годината The Knife обявиха своята колаборация с шведските арт активисти с музика за „пътуващото кабаре“ Europa Europa. För alla namn vi inte får använda е една от песните, които са направени за събитието, което ще бъде представено на 1 юли в шведския град Висби. Повече информация за проекта има на страницата на Europa Europa.

Видеото излиза две седмици преди Международния ден на бежанците, а песента е доста яка, макар че шведският не ми е сила.

последни