.

book cover // 5

годината е 1973 г., а издателството – „Техника“. от гледна точка на четивото, не е като за плажа.

речник по кибернетика 1973

последни