.

Ærial – Strut

Този трак бие на кухо. Не, имам предвид буквално – първата минута и половина се състои от отделни удари, без определена мелодия, и звучи хубаво. Ærial е псевдонима на техно/хаус продуцента Devin Ronneberg от L.A.

последни